Schoolondersteuningsprofiel (SOP)Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Elke basisschool legt in een schoolondersteuningsprofiel vast welke (extra) ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Alle SOP's in de regio van het samenwerkingsverband duin- en bollenstreek hebben in schooljaar 2019-2020 een update gehad. 
Een schoolondersteuningsprofiel (SOP) is een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden.

Ons profiel bestaat uit:
- een korte typering van de school
- de kwaliteit van de basisondersteuning
- de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt
- de voorzieningen die we hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. 

Het SOP van De Fontein kun t u downloaden via onderstaande link:

SOP 2020 2021