verkeer en schoolomgeving


                                         Veilig naar school!       
      

Verkeerscommissie
Iedere schooldag bezoeken ongeveer 200 kinderen basisschool De Fontein. Een aantal wordt gehaald of gebracht per fiets of auto. Anderen komen zelfstandig op de fiets of lopend naar school. Dit brengt iedere dag heel wat verkeersbewegingen met zich mee. Graag willen we er gezamenlijk voor zorgen dat de kinderen van onze school veilig op school en na de schooldag weer veilig thuis komen.
 
Graag vragen we uw medewerking voor een veilige verkeerssituatie voor uw/onze kinderen!
 
Voor een veilige verkeerssituatie rondom de school, :
 • De directe omgeving rondom De Fontein is SCHOOLZONE. Er geldt een stopverbod.
 • Probeer zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Dit levert een veiliger schoolomgeving op.
 • Bij de hoofdingang geldt eenrichtingsverkeer.
 • In het gebied van de SCHOOLZONE snelheid aanpassen, max. 20 km per uur.
 • Komt u toch met de auto? Parkeer dan bijvoorbeeld op de Meerlaan, Juliana van Stolberglaan (bij voetbalveldje) of op de parkeerplaats bij de Jumbo. Zo zijn er om de school minder auto's en blijft het voor kinderen overzichtelijker.
 • Parkeer nooit precies op de hoek van een straat. In een omtrek van vijf meter van een hoek van de straat mag je niet parkeren. Dit belemmert het andere verkeer het zicht en dus veiligheid.
 • Op de stoep lopen.. Fietsen op de weg. Zo blijft het veilig op de stoep.
 • Geen auto's op de stoep te zetten.
 • Eenmaal op het schoolplein, zetten wij de fietsen in de fietsenstalling.
 • Anticipeer, want het gedrag van kinderen is niet voorspelbaar.
 • Laten ouders en kinderen elkaar ook aanspreken op deze gedragsregels. Wij zijn tenslotte gezamenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid rondom school.
 • Kiss & Drive zone voor de school gebruiken zoals bedoeld is (niet parkeren!).
   
  Heeft u nog suggesties voor een veiligere schoolomgeving, laat het ons dan weten.