Continurooster en overblijven
In samenwerking met de ouders verzorgen wij het overblijven tijdens het continurooster. Om alles goed te kunnen regelen, zit een aantal ouders in de overblijfcommissie. Deze commissie bestaat uit ouders en de directeur. Zij komen regelmatig samen om het overblijven te bespreken.
De ouders van deze commissie maken de overblijfroosters. De overblijfouders begeleiden de kinderen tijdens het overblijven, eten met hen en doen spelletjes bij slecht weer. Bij mooi weer wordt er na of voor het eten buiten gespeeld.
Een vaste groep ouders helpt ( volgens schema) tijdens het overblijven. Deze ouders ontvangen hiervoor een financiële vergoeding. Voor het overblijven betaalt u €60,- per kind per schooljaar.