De overblijfroosters worden via het ouderportaal verstuurd. Deze zijn alleen voor de ouders van De Fontein zichtbaar.