Plus-klas
I
n de Plus-klas van De Fontein komen meer- en hoogbegaafde kinderen wekelijks bij elkaar om samen te werken aan extra uitdagende lesstof of speciale projecten. De Plus-klas is bedoeld voor midden groep 5 t/m midden groep 8. Het onderwijs is vaak vakoverstijgend en biedt de kinderen verdieping en verbreding. De groepsleerkracht bepaalt, in samenspraak met de IB-er, welke leerlingen voor de Plus-klas in aanmerking komen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de schoolresultaten, Cito-scores en de werkhouding in de klas.

De les ziet er als volgt uit:
De kinderen uit de verschillende groepen komen op vrijdagmiddag bij elkaar. Er wordt allereerst gewerkt aan een groepsgevoel door diverse sociale groepsspellen te spelen. Elke bijeenkomst start met zo'n groepsspel. Na dit sociale moment wordt er over het onderwerp gesproken, maar vooral ook over hoe we dit onderwerp gaan aanpakken. Hieruit komen verschillende opdrachten en vaardigheden aan de orde. Zoals bijv. een onderzoek opstellen en uitvoeren, samenwerken,  werkbladen maken of zoekopdrachten op de computer uitvoeren, enz. Naast creativiteit en  techniek, komt ook elk jaar een bordspel in het programma.
Het resultaat kan op verschillende manieren worden vormgegeven zoals een presentatie, werkstuk, of tentoonstelling. Kinderen worden allemaal op hun eigen niveau begeleid.

Overige informatie
Na elke periode van een aantal weken wordt steeds opnieuw bekeken welke kinderen er in deze groep samenkomen. Dit bepaalt de groepsleerkracht samen met de intern begeleider.