De ouderraad van de Fontein.

Mogen wij ons aan u voorstellen: wij zijn de ouderraad van De Fontein. Wij zijn een groep zeer enthousiaste en betrokken ouders die allerlei hand- en spandiensten verricht voor de school in overleg met directie en team. In de hoofdstukken hieronder kunt u lezen hoe wij onze werkzaamheden vormgeven en uitvoeren in de dagelijkse praktijk. Dit doen wij voor u als ouder, maar bovenal voor uw kind(eren). Want voor ons als ouderraad staat voorop dat we voor de kinderen een feestelijk tintje bieden tijdens de jaren dat ze op de basisschool zitten, in samenwerking met het team.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad particiteert in diverse commissies, zoals de sportcommissie, de verkeerscommissie, de Sinterklaascommissie, de projectcommissie, de schoolreiscommissie enz. De commissies vormen werkgroepen die activiteiten organiseren. Dit alles in samenwerking met directie, teamleden en waar nodig de klassenouders of  hulpouders. 
Naast bovengenoemde taken kan de ouderraad belangen van u en/of de kinderen verwoorden bij de medezeggenschapsraad en de directie. De ouderraad vergadert meerdere malen per jaar en organiseert eenmaal per jaar een jaarvergadering. U kunt onderwerpen die u graag op de agenda wilt, bij de OR-leden onder de aandacht brengen.

Samenstelling ouderraad

De ouderraad bestaat uit 8 tot 13 leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en hun adjuncten.

Financiën

De activiteiten die de ouderraad organiseert voor de kinderen worden betaald uit:
  • vrijwillige ouderbijdragen: de hoogte van deze bijdrage is vrij, maar de ouderraad gaat in de begroting voor 2020/2021 uit van €60,00 per kind( bestaande uit: €25,00 schoolreisje, €35,00 ouderbijdrage,);
  • verplichte betalingen voor deelname aan bepaalde activiteiten: schoolreisje worden apart begroot en deelname verplicht tot betaling van de kosten;
  • overige inkomsten: de jaarlijkse feestavond levert over het algemeen een bedrag op dat wordt gereserveerd voor speciale gelegenheden.
De penningmeester stelt jaarlijks een begroting en een financieel jaarverslag op. Beide worden gepresenteerd op de jaarvergadering. De datum van de jaarvergadering wordt elk jaar vermeld in de F-mail en in het Ouderportaal.
Een onafhankelijke kascontrolecommissie (bestaande uit twee ouders/verzorgers) controleert het jaarverslag voordat het wordt gepresenteerd.
 
Ouderraadsvergaderingen

De ouderraad vergadert 6 á 8 keer in een schooljaar, in de avonduren, op school. Op een vergadering worden o.a. de komende evenementen besproken en andere weer geëvalueerd. 'Wat kan leuker, anders, beter volgend jaar of doen we het juist weer zo?' Bij elke vergadering van de ouderraad wordt ook directie, team en de medezeggenschapsraad van de school vertegenwoordigd.

Contact met de ouders/verzorgers

Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte via de F-mail en de website. Het huishoudelijk reglement van de ouderraad kunt u vinden op de website van de school bij de ouderraad. Wij zijn te bereiken via het e-mailadres :  ouderraad.fontein@sophiascholen.nl  

Samenstelling ouderraad 2020-2021

Marieke van der Zwet        - voorzitter 
Liesbeth v/d Stoel                  - penningmeester
Andrea Duijndam                   - secretaris
Angela van Eijk
Dennis van der Zwet
Linda van Dijk
Nathalie Hogenes
Karin Heidema
Suzanne Blokker
Wendy van den Branden
Hiske TerpstraElke vergadering van de ouderraad is openbaar. Heeft u zin om eens te komen kijken of wilt u meer weten over onze activiteiten, dan bent u van harte welkom op één van onze vergaderingen. Via bovenstaand e-mailadres kunt u aangeven dat u aanwezig wilt zijn bij een van de ouderraadvergaderingen.
Graag tot ziens,
de ouderraadsleden.

Bijlage
Huishoudelijk reglement