Ouderraad
De ouderraad (OR) bestaat uit ouders. Een leerkracht en de directeur wonen de vergaderingen bij. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien u deze wenst bij te wonen, kunt u dit kenbaar maken aan de voorzitter. Notulen van de vergaderingen kunnen op aanvraag op school worden ingezien. Vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen aan de voorzitter van de OR. Natuurlijk kunt u ook even bellen met de voorzitter. De ouderraad helpt mee bij de voorbereiding en uitvoering van schoolreisjes, feesten, sportactiviteiten en projecten.
Op de website kunt u zien waarmee de OR actief is. Tijdens de jaarvergadering van de OR wordt verantwoording afgelegd van de besteding van de ouderbijdrage.