Uitnodiging:     MR vergadering 
Datum:             31 januari 2018
                               12.45u 
Notuleren:        Monique
 
 Agenda:
 
  1. Welkom 
  2. Notulen van de vergadering van 8 november 2017 (zie bijlage) 
  3. Afwezigheid Suzanne 
  4. GMR + notulen GMR
     
(Luuk schuift aan)
 
  1. Nieuws van de school
  2. Jaarrekening OR 
  3. Schoolplan 2017-2018 
  4. Rondvraag