Jaarverslag MR 2019 2020
 


Uitnodiging:     MR vergadering

Datum:             Dinsdag 2 februari 2021
                        

Agenda:
1. Welkom

2. Notulen van de vergadering van 23-11-2020 (zie bijlage)

3. GMR

4. MR verkiezingen

(Ellen/Anita 'schuiven' aan)

  1. Nieuws van de school  
  • Stand van zaken corona
  • Thuisonderwijs  
  • Instroom / aanmeldingen nieuwe kinderen
  • Studiedag 15 februari 2021
     
  1. Rondvraag