Hieronder vindt u een overzicht van de methoden die wij gebruiken.


Taal:
Groep 1/2 'Onderbouwd'
http://www.onderbouwdonline.nl
Groep 3 Veilig leren lezen
Groep 4 t/m 8 Taal Actief

Rekenen:
Groep 1/2  Onderbouwd
Groep 3 t/m 8  Pluspunt


Schrijven:
Groep 2 t/m 7 Schrijffontein


Begrijpend en technisch lezen:
groepen 4 t/m 8 'Atlantis'
https://www.delubas.nl/methodes/lezen/atlantis-nieuw/


Geschiedenis:
Groep 5 t/m 8  Brandaan

Natuur en techniek: Argus Clou


Aardrijkskunde:
Groep 5 t/m 8:  De blauwe planeet

Verkeer
methoden van Veilig Verkeer Nederland:
Groep 1 t/m 4   Rondje verkeer
Groep 5 en 6    Op voeten en fietsen
Groep 7 en 8   De jeugdverkeerskrant

Groep 1 t/m 8:  School op Seef

Engels:
Groep 7/8 Take it easy

Schooltelevisieprogramma's:
Groep 1/2 'Koekeloere',
Groep 3/4 'Huisje, boompje, beestje',
Groep 5/6 'Nieuws uit de Natuur',
Groep 7/8 'Jeugdjournaal'.


Extra software:
Ambrasoft school