Schoolgids 2020-2021
Via onderstaande link kunt u de schoolgids downloaden:

De Fontein Schoolgids 2020-2021


Jaarkalender
De schooljaarkalender kunt u vinden in het Ouderportaal. Dit is het interne communicatiesysteem van De Fontein.
De kalender bevat een overzicht van activiteiten, vakanties en bijzondere data. Alleen ouders van De Fontein hebben inzage. Nieuwe ouders ontvangen via de administratie een inlogcode.