De Fontein    

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) ruim 7500 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.
Scholen verschillen steeds meer, in werkwijze, sfeer en resultaten.
De Fontein is een moderne, open, christelijke basisschool. Eerlijkheid, inzet voor de ander, solidariteit, trouw en zorg voor mens en natuur zijn waarden die wij van belang vinden voor het geluk van ieder mens individueel en van de samenleving als geheel.
Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is van harte welkom op onze school.De kinderen
Kinderen ontwikkelen zich van nature.  Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om nieuwe dingen te ontdekken.
Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. Bij ons op school wordt in jaargroepen gewerkt. Binnen de jaargroepen is er aandacht voor het individuele kind. Kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Er wordt rekening gehouden met het niveau van de kinderen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren, krijgt extra uitdagende opdrachten.
Tenslotte is ieder kind uniek en heeft zijn of haar eigen capaciteiten en mogelijkheden en daar proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden. Wij streven ernaar dat elk kind zich optimaal kan ontplooien. De vakken taal, lezen en rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school de nadruk op deze vakken.

Ons team
Als team hebben we verschillende uitgangspunten geformuleerd waar we in de dagelijkse praktijk aan willen werken.
Zo vinden we het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te zijn. Dit betekent niet alleen eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van hun handelen, maar ook dat we een basis leggen voor een leven, waarin de kinderen bewust een eigen keuze kunnen maken.
Ook vinden we het van belang dat de kinderen respect hebben voor elkaar, dat ze leren op een goede manier met elkaar om te gaan.
Tot slot vinden we het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en de keuzes die ze maken. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol

BESTUUR
De Fontein maakt onderdeel uit van Sophia Scholen. Sophia Scholen faciliteert het onderwijs op schoolniveau en investeert in een professionele organisatie.
Sophia Scholen is een innoverende organisatie, gericht op kwalitatieve groei. Transparant in bestuur en beheer. Hoog in het vaandel staan hierbij de kernwaarden:

  • vertrouwen
  • respect
  • saamhorigheid
  • rechtvaardigheid
  • zorgzaamheid
  • vergeving
  • verwondering

Binnen de stichting bieden circa 600 medewerkers met veel toewijding en enthousiasme direct en indirect onderwijs aan 7065 leerlingen op 30 scholen. Scholen die allemaal gehuisvest zijn in de Duin- en Bollenstreek.
Sophia Scholen is per 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de Sophia Stichting en PCPO. Meer informatie leest u op http://www.sophiascholen.nl


Meer informatie?
Natuurlijk is er nog veel meer over onze school te vertellen. Bent u geïnteresseerd? U kunt onze schoolgids downloaden of lezen op deze website.
De beste indruk van onze school kunt u krijgen door onder schooltijd De Fontein een bezoek te brengen. U kunt hiervoor altijd een afspraak maken met de directeur.